Do-A-Doodle Beta
Phiên bản mới 20.08.08 : Sửa lỗi trong khi vẽ. Nếu bạn vẽ nhưng bên kia không thấy, xin hãy download lại :D
Rất nhiều Emoticons dễ thương cho blog, 4rum, Yahoo! Messenger
http://emo.huhiho.com

Ảnh cần vẽ :
Grayon Size :
Nên là ảnh Pixel Art ( ảnh vẽ, không phải ảnh chụp )
Ảnh gif hoặc png, kích thước <= 180x130, dung lượng <= 50 KB
Nếu là ảnh động thì chỉ frame đầu tiên được vẽ

Kho ảnh :
- [ Album 1 ] + [ Album 2 ] + [ Album 3 ] + [ LOVE ]
- 2319 ảnh để vẽ ( 4.8 MB )
- 6348 ảnh của Cyworld ( 9.7 MB )

Nếu có thắc mắc xin liên hệ RedPhoenix89@yahoo.com
For the one I love ... :X
Hướng dẫn
Do-A-Doodle là chương trình tự động vẽ một hình cho trước trong Doodle IMV của Yahoo! Messenger.

Download : http://www.box.net/rssdownload/139735951/do-a-doodle.exe ( Cập nhật 20.08.08 )
Screenshot : http://img146.imageshack.us/img146/1834/doadoodlezg9.png

Cài đặt :
- Chạy file do-a-doodle.exe vừa download ở trên
- Trong mục Destination Folder, chỉ đến đường dẫn nơi cài đặt Yahoo! Messenger, thường là C:\Program Files\Yahoo!\Messenger
- Nhấn Install
- Nhấn vào đây, hoặc mở một khung chat bất kỳ, chọn IMVironment ~> See all IMVironment ~> Interactive Fun ~> Doodle
- Nếu phía góc dưới bên phải có chữ Do-A-Doodle thì việc cài đặt đã thành công :)

Sử dụng :
- Vào http://doodle.huhiho.com để tạo line ( khung phía trên )
- Đặt ảnh vào mục Ảnh cần vẽ và nhấn Vẽ. Chờ một chút sẽ hiện ra file download
- Lưu file ( ví dụ có tên dog.txt ) vào thư mục imvcache\doodle\lines trong thư mục cài đặt Yahoo! Messenger
- Mở file config.txt ( trong imvcache\doodle ), gõ nội dung file=TÊN_FILE_VỪA_TẠO, ví dụ file=dog.txt, rồi Save lại
- Quay trở lại Do-A-Doodle, nhấn Reload Picture
- Nhấn Start Drawing, Pause Drawing hay Stop Drawing để điều khiển quá trình vẽ

Lưu ý : Khi chương trình đang vẽ mà bạn thay đổi file config.txt thì phải chờ đến khi vẽ xong mới được nhấn Reload Picture

web counter